Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Łaziska Górne  sprawdź informacje Na Mapie miasta Łaziska Górne

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Łaziska Górne.

Mapa Geoportal Łaziska Górne

Dane urzędu

Urząd Miejski w Łaziskach GórnychPlac Ratuszowy 1Łaziska Górne, 43-170

Tel: 32 3248010

Fax: 32 3248006

Elektroniczna skrzynka podawcza: /s0ylj5y53x/skrytka

E-mail: burmistrz@laziska.pl

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Łaziska Górne: 2408011

Witryna: www.laziska.pl

Władze lokalne: Burmistrz Miasta Aleksander Wyraburmistrz@laziska.pl

Miasto Łaziska Górne w liczbach

Powierzchnia miasta Łaziska Górne*

20 km2

2363 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Łaziska Górne*

22 130 mieszkańców

298 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Łaziska Górne*

1 100 mieszkańców na km2

154 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Łaziska Górne

Geoportal Łaziska Górne prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Łaziska Górne

Jak powstał Geoportal miasta Łaziska Górne?

Geoportal Łaziska Górne powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Łaziska Górne, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Łaziska Górne umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Łaziska Górne

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Łaziska Górne?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Łaziska Górne;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Łaziska Górne;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Łaziska Górne;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Łaziska Górne;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Łazisk Górnych.
Informacje na Geoportalu Łaziska Górne

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Łaziska Górne?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Łaziska Górne;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Łaziska Górne;
 • Rejestr MPZP Łaziska Górne;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Łaziska Górne;
 • Mapa Topograficzna miasta Łaziska Górne;
 • Mapa Solarna miasta Łaziska Górne;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Łaziska Górne;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Łaziska Górne

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Łaziska Górne?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Łaziska Górne.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Łaziska Górne łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Łaziskach Górnych. W zależności od wybranej kompozycji mapy Łazisk Górnych zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Łaziska Górne, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Łaziska Górne oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Łaziska Górne. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Łazisk Górnych możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Łazisk Górnych. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Łaziska Górne. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Łaziska Górne.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Łaziskach Górnych.

  Geoportal miasta Łaziska Górne posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Łaziska Górne. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Łaziskach Górnych sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Łaziska Górne przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Łaziskach Górnych.

  W Geoportalu Łaziska Górne przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Łaziska Górne. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Łaziskach Górnych. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Łaziska Górne zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Łaziska Górne, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Łaziska Górne oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Łaziska Górne.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Łaziska Górne. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Łaziska Górne są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Łaziska Górne podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Łaziska Górne.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Łaziskach Górnych. W Geoportalu miasta Łaziska Górne udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Łaziskach Górnych wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Łaziska Górne.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Łaziska Górne. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Łaziska Górne dla mieszkańców

Geoportal Łaziska Górne jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Łaziska Górne. Na mapie Łazisk Górnych sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Łaziska Górne mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Łaziska Górne. Korzystając z map Geoportalu miasta Łaziska Górne w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Łaziska Górne są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Łaziska Górne dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Łaziska Górne dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu